Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 για τον Α' κύκλο αιτήσεων του 2014 θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τον Β΄ κύκλο του 2014 θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Πάντως, για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 28/2 θα ισχύσει ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων βάσει του οποίου αναμένεται να μειωθούν τα ποσοστά ενίσχυσης σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στις διατάξεις του νόμου εντάσσονται έργα από 200.000 ευρώ και άνω για επιχορήγηση κεφαλαίου για τις ήδη υπάρχουσες, αλλά και για νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις. Το όριο των 200.000 ευρώ ισχύει για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για τις μικρές γίνεται 300.000 ευρώ, ενώ για τις μεσαίες και τις μεγάλες το όριο ανεβαίνει στα 500.000 ευρώ και στα 1.000.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Τα όρια αυτά μειώνονται στο μισό αν ο επενδυτής επιλέξει τα φορολογικά κίνητρα, γεγονός που ευνοεί τις κερδοφόρες επιχειρήσεις οι οποίες αποκτούν το δικαίωμα να εκπίπτουν ποσά από τον προς καταβολή φόρο κάθε έτους μέχρι να συμπληρωθεί το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που δικαιούνται για εγκεκριμένο επενδυτικό έργο.

Στους επιλέξιμους τομείς δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι επιχειρηματικοί κλάδοι, αρκεί οι επιχειρήσεις να μην ανήκουν στο δημόσιο και να μην ελέγχονται από αυτό, να έχουν τη νομική μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.), ή συνεταιρισμού και να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας.

Έτσι, οι επιλέξιμες δραστηριότητες ανήκουν στους παρακάτω τομείς:

 • Αγροτικός τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και δασοκομία).
 • Ορυχεία και λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).
 • Μεταποιητικός τομέας (εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. Επίσης εξαιρείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα). Για επενδυτικά σχέδια ΑΠΕ παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα.
 • Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύμανσης.
 • Μεταφορά και αποθήκευση.
 • Κέντρα αποκατάστασης και ολοκληρωμένα σύνθετα επενδυτικά σχέδια τουρισμού υγείας, για τις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας.
 • Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (γηροκομεία)
 • Τουριστικός τομέας (μόνο ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3*, και ειδικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται τα λοιπά καταλύματα και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και παροχής ποτών).
 • Εντάσσονται επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες 2* και άνω, επιχειρήσεις camping 3*, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα με τη μορφή συνεργιών καθώς και ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει τη λειτουργία τους αλλά δεν έχουν αλλάξει χρήση και είναι 3* και άνω μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Ακόμη, εντάσσονται τα συνεδριακά κέντρα, τα κέντρα θαλασσοθεραπείας, τα θεματικά πάρκα τα τουριστικά λιμάνια σκαφών αναψυχής, τα γήπεδα γκόλφ, οι εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών, τα χιονοδρομικά κέντρα, τα κέντρα προπονητικού – αθλητικού τουρισμού, οι αυτοκινητόδρομοι καθώς και οι κλειστοί σταθμοί δημόσιας χρήσης που πραγματοποιούνται από ιδιώτη για λογαριασμό και με πρωτοβουλία του δημοσίου.
 • Οι εκδοτικές δραστηριότητες.
 • Από τον κατασκευαστικό τομέα επιλέξιμες δραστηριότητες είναι μόνο η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, καθώς και έργα κατασκευής ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, όπως και οι επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
 • Ο τομέας παροχής υπηρεσιών όπως:
  • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις.
  • Τηλεπικοινωνίες.
  • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας.
  • Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.
  • ’λλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (ειδικευμένου σχεδίου, φωτογραφικές).
  • Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.
  • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.
  • Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.


Δυστυχώς δεν είναι επιλέξιμοι γενικά οι τομείς των κατασκευών, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και της υγείας.

Τα ποσοστά των ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 60%, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Δαπάνες που μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιος επενδυτής και να επιχορηγηθεί γι αυτές είναι:

 • Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων (έως 70% του προϋπολογισμού για νέες ΜΜΕ και έως 60% για μεγάλες και υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις).
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
 • ’υλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβών συμβούλων.
 • Δαπάνες για έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης:
 • Δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας (αμοιβές προσωπικού, έρευνα επί συμβάσει κλπ).
 • Δαπάνες για απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.


Οι αμοιβές συμβούλων για τις νέες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ανέλθουν στο 5% του προϋπολογισμού και έως 50.000 ευρώ (αφορούν υπηρεσίες παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου).

Τα είδη της ενίσχυσης είναι, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, η επιχορήγηση κεφαλαίου, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και η φορολογική απαλλαγή.

Μία σημαντική πρόβλεψη του νόμου, την οποία ήδη εκμεταλλεύονται αρκετές επιχειρήσεις με εγκεκριμένα έργα, είναι η δυνατότητα λήψης προκαταβολής στο 100% της επιχορήγησης με καταβολή εγγυητικής επιστολής ποσοστού 110% αυτής. Βέβαια, μπορεί σήμερα να ακούγεται δύσκολο εγχείρημα η λήψη εγγυητικής επιστολής από τραπεζικά ιδρύματα, δεν είναι, ωστόσο, ακατόρθωτο. Ήδη οι τράπεζες προχωρούν στην ανακοίνωση διάφορων χρηματοδοτικών εργαλείων τόσο για μικρά επενδυτικά προγράμματα όσο και για μεγάλα όπως ο Επενδυτικός Νόμος.