Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η προκήρυξη του προγράμματος ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων που αφορούν δραστηριότητες μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων Μέτρο 123Α «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση και στην εμπορία αγροτικών προϊόντων.

Οι τομείς που επιχορηγούνται είναι:

 • Κρέας
 • Γάλα
 • Αυγά – πουλερικά
 • Διάφορα ζώα – μέλι
 • Διάφορα ζώα - σηροτροφία
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα προϊόντα
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά (εμπορία, μεταποίηση, επιτραπέζια ελιά, γεώμηλα)
 • Aνθη
 • Ζωοτροφές
 • Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό
 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.


Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδων με προϋποθέσεις κατά τομέα και να έχουν ελάχιστο προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και μέγιστο 10.000.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα ενισχύει σχεδόν όλων των ειδών τις δαπάνες με το ποσοστό της ενίσχυσης να διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος και τη γεωγραφική θέση της επένδυσης, και να κυμαίνεται με ελάχιστο το 20%, (μεγάλες επιχειρήσεις στη Στερεά Ελλάδα) και μέγιστο το 65% (μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Νησιά του Αιγαίου εκτός Κρήτης και Εύβοιας).