Ο ρόλος του λογιστή φοροτεχνικού είναι πολύ σημαντικός για την σωστή σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου σε μια επιχείρηση.

Η συνεχής σωστή ενημέρωση και για τις δυο πλευρές είναι καθήκον και επιτυγχάνετε με την σωστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την ενημέρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και των δυο πλευρών (εργοδότη - εργαζομένου).

Οι ραγδαίες εξελίξεις στα εργασιακά το τελευταίο χρονικό διάστημα απαιτούν όχι μόνο γνώση αλλά και υπεύθυνους συνεργάτες. Ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με τους χειρισμούς τους σε όφελος της επιχείρησης αλλά και του εργαζόμενου που αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την πρόοδο αυτής.

Η εταιρεία «Profit Accounts» σε συνεργασία με έμπειρους νομικούς, υποβοηθάει τους πελάτες της στα ζητήματα που αφορούν την εργατική και την ασφαλιστική νομοθεσία. Οι υπηρεσίες μας είναι παροχές νομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις στα θέματα εργατιού και ασφαλιστικού δικαίου από τη μία πλευρά και από την άλλη παρέχουμε συμβουλές στα φυσικά πρόσωπα στα προβλήματα που ανακύπτουν σε υποθέσεις εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου.