Η ProfitAccounts, με την πολυετή πείρα στην αγορά παρέχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσίας διαχείρισης μισθοδοσίας 

Στην ανωτέρω υπηρεσία συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Παραλαβή των παραστατικών μισθοδοσίας (π.χ. κάρτες η φύλλα παρουσίας, άδειες, επιδόματα κλπ.)
  • Μηχανογραφική καταχώρηση μισθοδοσίας
  • Εκδοση Κατάστασης Μισθοδοσίας
  • Εκδοση Εκκαθαριστικών Μισθοδοσίας εργαζομένων
  • Σύνταξη και υποβολή προσλήψεων και αποχωρήσεων καθώς και καταστάσεων επιθεώρησης εργασίας
  • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων ασφαλιστικών ταμείων
  • Ενημέρωση της διεύθυνσης για τις καταβολές ασφαλιστικών εισφορών
  • Ενημέρωση της διεύθυνσης για τις μεταβολές σε εργατικά η ασφαλιστικά θέματα