ο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία έναρξης επιτηδεύματος ή ίδρυσης κάθε είδους εταιρείας, ποικίλει ανάλογα με το ειδικότερο αντικείμενο εργασιών καθώς και τις πιθανές ειδικές επιπλέον άδειες λειτουργίας ή εγκατάστασης που μπορεί να χρειάζονται. Το στάδιο της ίδρυσης μιας επιχείρησης είναι συχνά ένα επίπονο και χρονοβόρο στάδιο (λόγω των τριβών με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες συνήθως). Η σωστή και χρονικά γρήγορη διαδικασία των ενεργειών ίδρυσης βοηθά στην όσο το δυνατόν νωρίτερα έναρξη εργασιών άρα και την ταχύτερη πρώτη εισροή εσόδων από αυτή την επιχείρηση.


Παρέχουμε:


• Εκπροσώπηση στη ΔΟΥ για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη (εργασίες σε τμήματα Μητρώου, Ελέγχου, ΚΒΣ κλπ).
• Κατάρτιση καταστατικών για εταιρείες και υποβολή τους σε Πρωτοδικείο, Ταμείο Νομικών και Προνοίας Δικηγόρων, ΔΟΥ.
• Δημιουργία και υποβολή μισθωτηρίου, εγγράφων για άδεια ρευματοδότησης, υποβολή εγγράφων στο Δήμο, τη Νομαρχία ή το Υπουργείο Ανάπτυξης αν απαιτείται για άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης.
• Σε περίπτωση έναρξης νέας επιχείρησης από μεταβίβαση παλαιάς, κατάρτιση και υποβολή φόρου υπεραξίας.
• Έναρξη στον ΟΑΕΕ και αν υπάρχει προσωπικό σε ΙΚΑ ή και σε όποιο άλλο αρμόδιο επικουρικό ταμείο υπάγεται η επιχείρηση.
• Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας επιθυμεί να αναλάβει προσωπικά μέρος ή το σύνολο από τις παραπάνω εργασίας, τον κατευθύνουμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ καθώς και του ετοιμάζουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Στην περίπτωση που το μέγεθος και η φύση της επιχείρησής σας είναι τέτοια που απαιτείται η ανάγκη εσωτερικού οργανωμένου λογιστηρίου με εμπορική/λογιστική διαχείριση τιμολογίων ή και αποθήκης, είμαστε παρόντες στην σωστή οργάνωση του σε κάθε τομέα.

• Διενέργεια συνεντεύξεων για λογαριασμό σας για επιλογή προσωπικού στη θέση βοηθού λογιστή με βάση τις ανάγκες της εταιρείας ή της θέσης.
• Επιμόρφωση εργαζομένων για καλύτερη αποδοτικότητα και ακρίβεια ώστε ο ρόλος μας με την πάροδο του χρόνου να γίνει μόνο εποπτικός κάτι που είναι επωφελές και για εμάς και για εσάς. Επιμόρφωση τόσο σε λογιστικά προγράμματα, εμπορική διαχείριση ή ERP αλλά και οτιδήποτε άλλο απαιτείται ώστε να βελτιστοποιείται η απόδοσή τους. Η επιλογή των προγραμμάτων θα γίνει σε συνεννόηση με εσάς με το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
• Ανάπτυξη, επίβλεψη και συνεχής βελτίωση εργαλείων κοστολόγησης.
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα logistics, αποθήκης, marketing.
• Αν χρειάζεστε τη συνδρομή μας όσον αφορά τον τομέα του hardware και των δικτύων στα οποία θα στηθεί η μηχανογράφηση του λογιστηρίου σας αναλαμβάνουμε αποκλειστικά την υπόθεση αυτή. Για πιθανές εξειδικευμένες εργασίες που μπορεί να απαιτούνται έχουμε δίκτυο συνεργατών που θα αναλάβουν την προμήθεια του hardware, τη συναρμολόγηση του, την εγκατάσταση όλων των προγραμμάτων που χρειάζεστε ανάλογα με αυτά που επιθυμείτε και σας είναι απαραίτητα.
• Συνεχής παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησής σας με συμβουλευτικό ρόλο για απλά θέματα όπως τιμολόγησης, ενδοκοινοτικών συναλλαγών, διακίνησης και του συνόλου των λογιστικών εργασιών καθώς και σε πιο "δύσκολα" θέματα όπως θέματα μετασχηματισμών επιχειρήσεων, νέων επενδύσεων, αποτιμήσεων, διαφόρων διοικητικών αποφάσεων.

Η ανάπτυξη οργανωμένου λογιστηρίου μέσα στην ίδια την επιχείρηση δίνει στην επιχείρηση αυτή προστιθέμενη αξία, κύρος και τα εργαλεία στη διοίκηση για άμεση ενημέρωση και επίλυση τρεχόντων οικονομικών θεμάτων. Το πως θα (αναδι)οργανωθεί το λογιστήριο σας, αυτό είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε πάντοτε μαζί σας και εγγυόμαστε το επιτυχημένο αποτέλεσμα.