Η Τεχνολογιστική μέσω εξειδικευμένων συνεργατών,
δύναται να αναλάβει και να ολοκληρώσει τις παρακάτω εργασίες :
1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3. Αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

5. Αντικατάσταση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

Αν θέλετε να ιδρύσετε μια επιχείρηση Υγειονομικού ενδιαφέροντος ή αν είστε στη διαδικασία μεταβίβασης επιχείρησης σε λειτουργία και απαιτείται η αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας της, καθώς και για κάθε σχετική εργασία, επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας στο 210 2010016

Συνεργάτης μας θα επισκεφτεί άμεσα το χώρο σας, θα ελέγξει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για την έκδοση άδειας και στη συνέχεια θα αναλάβει την έκδοση ή την αντικατάσταση της σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.