Η ProfitAccounts σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ακριβείς και αξιόπιστες προβλέψεις, προσφέροντας μια αποτελεσματικότερη διαχείριση, επίβλεψη και βελτίωση της επιχείρησής σας. Η πρόβλεψη είναι πολύτιμος βοηθός για ιδιώτες, επιχειρηματίες καθώς και για συμβούλους επιχειρήσεων και ανάπτυξης.

Μερικές από τις βασικές λειτουργίες που μπορείτε να κάνετε είναι:

  • Πρόβλεψη με εκθετική εξομάλυνση βασιζόμενη σε ιστορικά στοιχεία
  • Πρόβλεψη λαμβάνοντας υπόψη την τάση της αγοράς
  • Πρόβλεψη κόστους παραγωγής
  • Μηνιαία ανάλυση εσόδων-εξόδων
  • Πρόβλεψη συνόλου κόστους & εξόδων
  • Πρόβλεψη κερδοφορίας προ φόρων και αποσβέσεων
  • Ανάλυση οικονομικών δεικτών

Απευθύνεται σε ιδιώτες, επιχειρηματίες που θέλουν να έχουν τον έλεγχο στις πωλήσεις της επιχείρησής τους, καθώς και για συμβούλους επιχειρήσεων και ανάπτυξης που παρέχουν υπηρεσίες πρόβλεψης πωλήσεων σε πελάτες τους