Λογιστικά πρότυπα, προσαρμογή και υποστήριξη επιχειρήσεων.