Ερευνούμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η κερδοφορία, η αποδοτικότητα και η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης του πελάτη.