Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής δήλωσης όλων των νομικών προσώπων, των συμπληρωματικών εντύπων Ε2 & Ε3 και του Ε9 όπου υπάρχει υποχρέωση.

Σας ενημερώνουμε για τον τρόπο φορολόγησης, τις αποδείξεις που πρέπει να συγκεντρώσετε, υπολογίζουμε τα τεκμήρια σας και σας ενημερώνουμε για τους έκτακτους φόρους που θα κληθείτε να πληρώσετε. Συμβουλεύουμε για την ορθή υποβολή της δήλωσης και προτείνουμε τρόπους ώστε να αποφύγετε την λανθασμένη φορολόγηση