• Ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού μισθοδοσίας.
  • Έλεγχος με τεκμηρίωση για την ορθή λειτουργία του εργατικού τμήματος.
  • Υπολογισμοί αυτόματα μισθών – ημερομισθίων, υπερωριών νυχτερινών κτλπ .
  • Τεράστιες δυνατότητες στις εκτυπώσεις ανάλογα με την επιχείρηση.
  • Αποστολή online όλων των καταστάσεων.
  • Δυνατότητες σχεδιασμού φίλτρων για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη μισθοδοσία.
  • Ατομικές συμβάσεις προσωπικού.
  • Δυνατότητα ανάληψης outsource ΗR.
  • Πλήρης κάλυψη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας.
  • Κάλυψη υποστήριξης τεχνικού ασφαλείας από άμεσο συνεργάτη του Γραφείου μας.